Teléfono977 36 58 60
Inici > Noticias > La fianca en el contracte de lloguer >
31/10/2017

La fiança en el contracte de lloguer

En el contracte de lloguer es poden fixar les garanties econòmiques o avals que es considerin oportuns. Ara bé, amb independència d'aquesta llibertat de pactes, el llogater haurà lliurar a l'arrendador, qui serà l'obligat a dipositar a l'Institut Català del Sòl, l'import de les mensualitats de renda, que és el que s'anomena el dipòsit de la fiança.


Aquest dipòsit és obligatori que ho efectuï l'arrendador en el termini de dos mesos a comptar des de la formalització del contracte. Transcorregut el termini establert de dos mesos, s’apliquen els recàrrecs següents sobre l’import de la fiança legal: el 5% si no supera els 3 mesos de demora; el 10% si la demora és d’entre 3 i 6 mesos; el 15% si la demora és d’entre 6 i 12 mesos; i el 20% si la demora supera els 12 mesos. En aquest últim cas, s’apliquen els interessos de demora que s’hagin meritat a comptar del termini establert per a dipositar la fiança. En qualsevol cas, l’import màxim del recàrrec de demora (no inclosos els interessos) no pot superar els 1.500 euros.


La fiança es recuperarà per l'arrendador al finalitzar l'arrendament i li serà retornada a l'arrendatari si no es deuen rendes, quantitats assimilades -llum, etc.- o no existeixen desperfectes a la propietat i té com a objectiu respondre com a garantia del pagament de la renda, quantitats assimilades i dels possibles danys i desperfectes que l'arrendatari pugui causar a la propietat arrendada.


La fiança no es deu de confondre amb el dipòsit de garantia, que té com a finalitat d'assegurar al propietari l'execució del contracte, si l'inquilí no compleix el temps estipulat aquests diners se'l queda el propietari de l'habitatge.


La gran diferència entre la fiança i el dipòsit es basa en la forma de dipositar-les. Referent a l'import de la fiança s'ha d'ingressar a l'Incasol i el dipòsit de garantia queda en mans del propietari de l'immoble.


FONT: INCASOL LLEI 29/1994, ULTIMA MODIFICACIÓ 31/03/2015

Tornar a totes les notícies