Teléfono977 36 58 60
Inici > Noticias > Tots els edificis hauran de ser accessibles data limit desembre 2017 >
12/06/2017

Tots els edificis haurán de ser accessibles. Data Limit: Desembre 2017

Els edificis en règim de propietat horitzontal hauran de ser accesibles abans del 4 de desembre de 2017 per que les persones amb discapacitat puguin utilitzar tots els espais comuns, segons l'aplicació del Reial decret legislatiu 1/2013 pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.


Qualsevol veí amb discapacitat o mobilitat reduïda, així com els que siguin majors de 70 anys, poden exigir a la seva comunitat de propietaris l'adaptació de l'immoble per eliminar totes les barreres arquitectòniques afavorint la seva accesibilitat. Una de les novetats de la llei és que no obliga a ser propietari per sol·licitar la proposta, sinó que tan sols per ser usuari de l'edifici tens el dret a exigir una accessibilitat digna.


Font: www.boe.es

Tornar a totes les notícies