Més de 20 anys d’experiència en gestió i administració de comunitats

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES JOSEP CASADÓ

Aportem solucions a qualsevol incidència que pugui sorgir a la comunitat

El dia a dia d’una comunitat de veïns pot arribar a ser molt complicat si no es gestiona amb unes pautes o protocols molt clars i transparents, tant en la relació entre veïns com davant tercers  (industrials, administració pública, ajuntament, la mateixa administració…)

Per això posem a la seva disposició un equip professional (dos administradors de finques, un departament comptable amb assessorament fiscal, un departament de incidències/sinistres (aquest últim amb tot el suport del nostre Agent d’assegurances i el seu departament jurídic) per poder atendre i completar la gestió íntegra de la seva comunitat.

Comptem també amb l’assessorament tècnic necessari (arquitectes, aparelladors i industrials…) per poder resoldre tots els seus dubtes, incidències en relació amb les possibles obres de manteniment, reparació o conservació de la seva comunitat.

Característica important és el fet que cada comunitat és titular del seu compte bancari, i es necessitem un mínim de tres signatures per qualsevol operació (president-vicepresident-administrador). Amb la conseqüent tranquil·litat per tots.

Creació de comunitats

Ens encarreguem de tota la gestió en la creació de comunitats de propietaris

Comptabilitat de comunitats

Com administradors de finques ens encarreguem de tota la comptabilitat i presentació de comptes als propietaris.

Gestió de morositat

Cobrament a morosos, primer amb requeriment voluntari per pagar el deute, i en cas necessari, via judicial; despeses del qual aniran sempre a càrrec del veí morós.

Anàlisi de les despeses

Així mateix i més ara en els moments actuals, analitzem totes les despeses ordinàries i extraordinàries per arribar a una disminució màxima de les quotes dels propietaris.

Truca'ns sense compromís i parlem del que podem fer per la teva empresa