Política de privacitat

GABINET D’ASSESSORIA CAMBRILS S.L, en compliment de la Llei Orgànica, 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i de la seva normativa de desenvolupament, estableix la següent política de protecció de dades amb la finalitat fonamental de garantir i protegir la privadesa de les dades personals.

GABINET D’ASSESSORIA CAMBRILS S.L, informa a tots els seus usuaris de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, propietat de GABINET D’ASSESSORIA CAMBRILS S.L, i sota la seva responsabilitat, degudament registrat en l’Agència de Protecció de Dades.

L’enviament de dades personals a través dels mitjans que GABINET D’ASSESSORIA CAMBRILS S.L posa al seu abast en la web www.josepcasado.com, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades per a ús intern, així com a l’enviament de comunicacions via electrònica o escrita amb informació publicitària i/o de màrqueting, i permet que GABINET D’ASSESSORIA CAMBRILS S.L comuniqui tals dades a altres empreses amb la finalitat de que li informin sobre els productes o serveis que comercialitzin.
Si l’usuari no desitja rebre comunicacions futures pot indicar-nos-ho en l’adreça de correu electrònic info@josepcasado.com
Utilitzem la seva adreça IP per ajudar a diagnosticar problemes amb el nostre servidor i per administrar el nostre lloc web. La seva adreça IP i correu electrònic s’utilitzen per ajudar a identificar-li i per recopilar informació demogràfica.

DRETS

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició que expressament reconeix la LOPD.
Per a l’exercici de tals drets l’usuari haurà de dirigir per escrit una sol•licitud degudament signada a la següent adreça de correu electrònic: info@josepcasado.com amb les dades següents: Nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del DNI o passaport, petició en què es concreta la sol•licitud, data i signatura de l’interessat.
Prèviament a dits modificacions GABINET D’ASSESSORIA CAMBRILS S.L es posarà en contacte via email o telefònica per corroborar aquests canvis o modificacions.

DADES VERACES

L’usuari es compromet a emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actuals. Si l’usuari introdueix dades pertanyents a una altra persona, es donarà per fet que té consentiment exprés per a això d’aquesta persona. L’usuari que així procedeixi serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

GABINET D’ASSESSORIA CAMBRILS S.L ha implementat totes mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals facilitades pels usuaris en la web www.josepcasado.com
En qualsevol cas, l’usuari ha de tenir en compte que en Internet cap mesura de seguretat és inviolable al 100%, per la qual cosa li recomanem que llegeixi els nostres “Consells de seguretat”

CONSELLS DE SEGURETAT

Com li diem, Internet no és infalible, però existeixen certes mesures o accions que podem realitzar per tractar de minimitzar els riscos d’una manera substancial.
A continuació li detallem una sèrie de pràctiques molt beneficioses per a la seva seguretat en Internet:

 • Instal·li un antivirus, existeixen molts gratuïts i de gran qualitat. Procuri mantenir-ho sempre actualitzat perquè pugui fer front a noves amenaces.
 • Instal·li un programa Anti-spyware. Si busca en Internet veurà que existeixen múltiples opcions, moltes d’elles gratuïtes.
 • Activi el seu firewall. Si el seu sistema operatiu no ho porta per defecte, descarregui’s un d’Internet.
 • Mantingui sempre actualitzats, tant el seu sistema operatiu com el seu navegador.
 • Eviti navegar per pàgines “sospitoses”, i mai es descarregui arxius ni programes de webs o correus electrònics que no siguin confiables al 100%
 • Mai faciliti les seves dades financeres, (per exemple, quan realitza una compra en una tenda online) tret que es tracti d’un protocol web segur.
  Fixi’s en què l’adreça web que hi ha en la barra del seu navegador comenci amb les lletres “https://”
 • Utilitzi contrasenyes complexes. Procuri que tinguin un mínim de 8 caràcters. Barregi nombres amb lletres majúscules i minúscules, i anyada algun símbol com a asterisc, interrogants, etc.
  No cometi l’error d’utilitzar la mateixa contrasenya en tots els llocs, i mai emmagatzemi aquestes dades en el seu ordinador.