Constituir una societat és una decisió important que implicarà força tràmits i gestions .

Existeixen diferents societats en funció de la responsabilitat patrimonial que es vulgui assumir.

Trieu el tipus de societat que millor s’adapti al vostre negoci comptant en tot moment amb el nostre assessorament. Les societats més habituals són la SL i SA.

1) Primer cal d’obtenir el certificat de denominació social.
2) Obriu un compte al banc a nom de la societat.
3) Dipositeu el capital al banc i sol·liciteu una certificació del dipòsit.
4) Redacteu els estatuts socials.
5) Formalitzeu davant notari l’escriptura de constitució de la societat.
6) Obtingueu el NIF provisional, l’alta de l’IAE i la declaració censal model 036.
7) Inscriviu l’escriptura en el Registre Mercantil abans dels següents 3 mesos.
8) Sol·liciteu a Hisenda el NIF definitiu.

Contacteu fàcilment amb nosaltres per telèfon o whatsapp i ràpidament ens posarem en contacte per ajudar-vos i assessorar-vos en cada pas de la creació de la vostra empresa:

977 36 58 60